Att tjäna pengar…

Lunch – knorrar magen allt starkare – lugn svarar jag – jag ska bara fundera lite till.
Har nämligen just läst de här raderna:
“Jag tänker på alla storföretag med tillhörande direktörer som tror att deras huvuduppgift numera är att verka för hållbarhet, klimatomställning och mänskliga rättigheter.
De verkar ha glömt bort att företag är till för att tjäna pengar.
Denna princip har gett världen uppemot tvåhundra års oväntade ekonomiska framgångar och lyft flera miljarder människor från ett liv i misär till en åtminstone dräglig tillvaro.”
Den som skriver de raderna är Patrik Engellau hos DGS – https://detgodasamhallet.com/…/patrik-engellau…/…

Börjar försiktigt suga på orden “De verkar ha glömt bort att kommuner är till för att?”
Och bestämmer mig för att fortsätta tankemässigt fylla på med vad jag anser om den saken – allt medan jag intar lunchen.
Men gör i alla fall en tankesväng på samma tema bortåt våra skolor innan jag går mot köket…

Ja – vad är då en kommuns uppgift?
Den som inte vet frågar t ex herr Google – så då ger mig följande information:

Detta måste kommunerna ordna för medborgarna

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola.
De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.
Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Kommunerna ska planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder.
De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor.

Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek.
Tillsammans med regionerna sköter de kollektivtrafiken.

Jaha, säger jag smått belåtet över att det gick så lätt att få veta den saken.
Och noterar det jag ville få veta – att där står inte ett ord om att en kommun har skyldighet att:
Verka för hållbarhet, klimatomställning och mänskliga rättigheter.
Du – jag blir verkligen fundersam över vad det – egentligen – är som är drivkraften som får våra svenska kommuner tävla i att vara bäst på detta?
Våra Vingåkerspolitiker och övriga ansvariga (nämnder) – deltar med förtjusning i detta och lägger gärna skattepengar på det också.
Och en del annat – trams – också…

Om klimatomställning och mänskliga rättigheter – har jag vad jag själv vill beskriva det som – “tämligen hyfsade kunskaper”
Om hållbarhet svävar jag i okunnighet – men läser på internet:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (FN 1987)

Som så ofta – vackra ord men smått obegripliga.
I alla fall för mig – som inte har förstånd nog (eller kunskap nog) för att föreställa mig vare sig “alla dagens olika behov” (har ju svårt att ens begripa mina egna behov) eller kan föreställa mig vad kommande generationer kan tänkas ha för behov.