Bra länkar

5 maj 2021

Skolsystemet sviker praktiskt lagda elever. Kraven på att elever ska föra avancerade teoretiska resonemang även i praktiska ämnen vittnar om bristande respekt för olikhet och mångfald. Den som menar det är Isak Skogstad i en artikel i GP. Där han bl a skriver:

Om det finns elever i klassrummet som har problem med läsningen ska man i första hand utreda undervisningen – inte enskilda elever”.

Så svarade lärarutbildaren Jan Nilsson på ett inlägg från en lärare som beskrev att hon hade vissa elever som läser fem gånger långsammare än alla andra i klassen. Kanske var det en harmlös kommentar, men det kan också vara ett uttryck för den destruktiva tendensen att skylla allt på läraren.

Lärare har ett ansvar och undervisningen är viktig. Men de är inte magiker. En betydande del av elevernas förutsättningar att lyckas väl i skolan påverkas nämligen av genetiken.

Isak Skogstad har också skrivit en artikel med rubriken “Alla förlorar på inkluderingshysterin i skolan“.

4 maj 2021

För att beskriva företeelser, också människor, har man behov av beläten, modeller som gör klart vad man menar. De är fyrkantiga, förenklade och grova. Men de behövs.
Ibland finns det dock människor som i sig själva är beläten.
De är så överdrivna att de inte längre kan ses som personer utan bara som vandrande beläten. 
Annie Lööf är ett sådant.
På ett mycket förtjänstfullt sätt representerar hon den moderna politikern.

Föreställ dig en välfylld bar med alla slags vin och sprit i oändliga kvantiteter. Allt är gratis. Om du inte orkar blanda drinkarna själv finns en tjänstvillig bartender. Han hjälper också till med att bära fyllda glas till ditt bord när du inte längre kan stå på egna ben (om du är av den ullen).
Två slumpmässiga medborgare kommer in i baren.
Den ene drar i sig glas efter glas som en sjöman på landpermission och är mycket riktigt utslagen och dyngrak efter någon timme.
Den andre nöjer sig med att hela kvällen smutta på ett enda glas vitt vin.
Jag undrar hur människorna skulle reagera om det låg en sådan bar i vartenda gathörn.
Om konsten att uthärda överflödet, skriver Patrik Engellau

Är människans natur god eller ond? Den frågan tror jag hanteras bäst med ett kringgående svar:
Människan är ociviliserad. I annat fall behövde ju inte samhället alla de institutioner och myndigheter som reglerar och styr medborgarnas liv. Institutionerna är nödvändiga, de är ett slags motsvarighet till djurparkens taggtrådar och elektrifierade stängsel.
De avser att hindra oss från att förfalla till lag- och regellöshet. Samma perspektiv kan läggas på fängelset, som skiljer ut farliga och antisociala människor.
Det går inte att förlita sig till att människor av egen kraft är lojala med sitt samhälles moralkodex.
Vad är det då som ett land mest behöver, goda härskare eller goda lagar?

Vill du få ett svar på den frågan – läs vad professor Karl-Olov Arnstberg svarar.