Värdegrund?

Om värdegrund, ett ord som flitigt används och fritt tolkas både av politiker och media.Jag menar nog att uttrycket bäst hör hemma i varje individs uppfattning om sakernas tillstånd. Om man är född i Sameland, Deje, Djursholm, Vingåker eller i Mölle befinner man sig måhända i en rätt homogen grupp med likartad syn på tillvaron vilket skapar …

Värdegrund? Läs mer »