Vindkraftverk?

Hos Energigruppen på Facebook läser jag: Efter ännu en vecka med låg produktion från landets vindkraftverk där investeringskostnaden per vindkraftverk är 50.000.000 kr och kalkylerad livslängd 20 år som ger avskrivningskostnaden 285 kr per timme. Då är inte räntekostnaden, vinstkraven och kostnaden för demontering och återställning medtagna. Inte ens kostnaderna för drift och underhåll är …

Vindkraftverk? Läs mer »