De äldre surfar mer…

6 maj 2021 I pandemins spår har vi fysiskt blivit mer isolerade i och med uppmaningen om att hålla oss hemma. De äldre generationerna har i och med sin risk för att bli allvarligt sjuka blivit än mer bundna till sina hem och fått sina sociala kontaktvägar kraftigt kringskurna. Dessa begränsningar har motat in människor …

De äldre surfar mer… Läs mer »