De äldre surfar mer…

6 maj 2021

I pandemins spår har vi fysiskt blivit mer isolerade i och med uppmaningen om att hålla oss hemma. De äldre generationerna har i och med sin risk för att bli allvarligt sjuka blivit än mer bundna till sina hem och fått sina sociala kontaktvägar kraftigt kringskurna. Dessa begränsningar har motat in människor i en delvis ny digital värld.

Man kan konstatera att det dagliga användandet internet ökat under 2020. 2020 var det 90% av alla 16-80 år som använde internet dagligen, motsvarande siffra för 2019 var 87%.
Skillnaden mellan 2020 och 2019 ligger på en till två procentenheter i åldrarna 16-49 år men ser vi på de över 55 år så accelererar förändringen.
Jämför man den dagliga internetanvändningen i den allra äldsta gruppen så ser vi att den gått från 51% 2019 till 63% 2020. Den kraftiga förändringen hade inte nog inte inträffat utan pandemin.

Den ökande internetanvändningen är grunden för många andra förändringar på det digitala området, det handlar om vilket innehåll man kan ta del av, hur man kommunicerar med andra, hur man kan handla och så vidare.
De nya silversurfarna har tvingats lära sig nytt snabbt men vi ser även att användandet av digitala tjänster ökat bland de redan uppkopplade. 

87 procent av alla 16-80-åringar säger sig ha en smartphone, det är samma siffra som 2019.
Ser man på andelen som använder mobilen för uppkoppling mot internet har siffran för den dagliga användningen ökat från 78 procent till 84 procent 2020.
Ökningen är som mest markant bland de allra äldsta där andelen gått från 28 procent (2019) till 41 procent 2020.

I de allra äldsta åldersgrupperna har andelen internetanvändare ökat kraftigt under det senaste året.

Vore något för vårt lokala PRO att ta till sig…

Massmedierna har stor påverkan på vilka nyheter som ska kablas ut, hur nyheten ska vinklas, vilka analyser som ska göras och hur allmänheten ska uppfatta nyheten. Massmedierna har haft en stor opinionsbildande makt.
En undersökning visar att 67 procent av befolkningen, 9-79 år. läser morgontidningen i genomsnitt 36 minuter.
Men vad läser de? Ingen aning!
Kanske sportresultat, nöjen, annonser eller något annat trivialt.
Däremot vet vi, från opinionsundersökningar, att 66 procent säger sig inte vara intresserade av politik.
Men så läser jag lite glädjande – att idag läser 53 procent av svenskarna bloggar, vilket är en markant ökning sedan 2015, då endast 1 procent läste bloggar.
Bloggare har alltså stora möjligheter att opinionsbilda! Det är kanske inte så underligt att massmedierna börjar känna sig åsidosatta.
De tappar ju allt mer sin makt!
Det har uppstått ett nytt medielandskap.