IQ är inget mått på människans värde…

Nähä, tänkte jag för mig själv, kanske en aning missmodigt för jag har tidigare förmodligen haft den åsikten. Rubriken kommer från en krönika skriven av Patrik Engellau hos DGS där hans skriver om det där att underskatta människor.

Det finns klar anledning att tro att regeln står inskriven i den traditionella svenska kulturens lagtavlor avseende svenska dygder tillsammans med budord som ”man får inte slå tjejer”, ”ge dig inte på den som är mindre än du själv” och varningar för kriminalitet såsom i talesättet ”den som börjar med en hårnål slutar med en silverskål”.

Engellau skriver:
“Så småningom insåg jag att förbudet mot underskattning inte gällde generellt utan bara i fråga om vissa IQ-relaterade ärenden. Förbudet mot att underskatta folk innebar inte något generellt veto mot att erkänna olikheterna i folks kompetenser.
Det fanns inget allmänt förbud mot strikt meritokratiska urvalssystem. Hovkapellet och ishockeylaget Tre Kronor fick tillsättas på meriter. Förbudet gäller bara när det handlar om intelligens.”

Och fortsätter med:
Förresten tillämpas förbudet inte vid alla slags intelligens. Vi tål att skickliga schackspelare erkänns som mästare och beundrar dem när de helt meritokratiskt vinner ett dussin simultana partier med förbundna ögon.
Jag tror att förbudet bara gäller i samband med skolan som av någon anledning inte vill erkänna att människors intelligenskvot inte är jämlikt fördelad.
Enligt den svenska värdegrunden har alla människor lika värde vilket Skolverket tycks tolka som att alla har lika IQ och därför utan problem kan sättas i samma klass”
(min fetmarkering)

Jag passar så på att låta dig fundera över den här grafen som (sägs) visa hur IQ är fördelat inom mänskligheten.

Men det mänskliga värde som den svenska värdegrunden månar om har inget med IQ att göra. Det har människor alltid vetat. Utom – förmodligen – de som jobbar (bestämmer) inom den svenska skolan
Engellau fortsätter:

Det tog lång tid för mig själv att erkänna att det finns folk med klent huvud (som förstås kan vara nog så nyttiga för samhället).
Jag och Skolverket hade fått samma felaktiga uppfostran.
När vi förnekar det uppenbara så får det åtminstone två skadliga effekter. Den första är att vi ställer orimliga krav på de lågbegåvade om vi inbillar oss att de har normal intelligens.
Jag fasar vid tanken på att människor skulle tvinga mig att delta i en stavhoppstävling för att deras politiskt korrekta idéer kräver att jag ska uppvisa jämlik kompetens med de medfödda stavhopparbegåvningarna.

Den andra skadliga effekten är att kunskapskraven med nödvändighet måste sänkas i skolor och på universitet om intellektuellt obegåvade barn och ungdomar prompt ska sitta av och helst godkännas i utbildningar som inte är gjorda för dem utan för plugghästar.
Hela samhället tar skada när vi lägger kapson på plugghästarna för att tillfredsställa en verklighetsfrämmande politisk fix idé.

(Kapson – (nosgrimma på hästar som ska dresseras, synonymer – dämpa, hålla tillbaka, trycka ned)

Varför kom jag nu att tänka på Pisa-undersökningen?