Jag – introvert…

Jodå, det händer emellanåt att jag gillar att skriva om mig själv. Kom jag att minnas när jag läste nedanstående text om – introverta.
Enligt min svåger – psykologen – är jag ett klart exempel på en introvert person.

“Visst kan det kännas som att den som syns och hörs mest är mer lyckad. Den extroverta tar för sig, trivs i sig själv, är charmig och skördar framgång på framgång. Samtidigt finns det ganska många negativa associationer kring den motsatta personlighetstypen, det vill säga den introverta. Att det är någon som är tystlåten, inåtbunden, återhållsam och kanske blyg.
Men det är dags att sluta se på det introverta som något dåligt. Tvärtom kan det ofta vara en styrka hur den introverta på bästa sätt kan använda sina personlighetsdrag för att lyckas – inte minst på jobbet. 

Först och främst är introverta ofta självständiga. De kan också vara självsäkra, målmedvetna och bestämda.
Psykologen Kalanit Ben-Ari (USA) förklarar att förmågan att reflektera och fokusera är en annan styrka hos många introverta.

– Och viktigast av allt, de vet hur man lyssnar, säger hon.

I en undersökning som nyligen publicerades listades flera egenskaper som utmärker bra ledare och alla fyra passar bra in på introverta.
Det handlar om förmågan att ta snabba beslut, att vara insiktsfull, anpassningsbar och öppen för förändring.
Slutligen listades även förmågan att leverera stabila resultat över tid.
Alla dessa egenskaper passar in på den introverta, enligt Kalanit Ben-Ari.

(Introvert: En introvert person får energi av att vara själv.
Upplever ofta stora sociala sammankomster som energikrävande.
Föredrar att umgås i mindre grupper

En tydlig förklaring av mig själv…