Värdegrund?

Om värdegrund, ett ord som flitigt används och fritt tolkas både av politiker och media.
Jag menar nog att uttrycket bäst hör hemma i varje individs uppfattning om sakernas tillstånd. Om man är född i Sameland, Deje, Djursholm, Vingåker eller i Mölle befinner man sig måhända i en rätt homogen grupp med likartad syn på tillvaron vilket skapar en viss samhörighet med gemensam värdegrund. Om fru Fortuna dessutom varit givmild med boklig eller annan relevant bildning kanske perspektiven på tillvaron utan för den egna gruppen ökat påtagligt.

Då kanske t o m Jimmie Åkesson har en poäng i sin teori om att det vore mer lönsamt för både givare och mottagare att hjälpa flyktingarna i deras närområde än att göra det i vår egen närhet. 

Eu:s 4 friheter om arbete, tjänster, kapital och flytt mellan länder påverkar våra egna homogena grupperingar.
Frågan är om andra människors syn på tillvaron skall ses som ett hot mot den egna gruppen eller en möjlighet till utveckling.

Begreppet värdegrund är sannolikt inget annat än en rörlig materia som hela tiden förändras i takt med att homogena grupper tillförs individer som tycker olika eller att de blir av med individer som tycker lika.
Värdegrund = summan av ett antal individers syn på tillvaron?
Åke Andersson